W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w Akademii Polonijnej w Częstochowie od 31 marca 2020 roku,  bieg terminów odpowiedzi na korespondencję może być wydłużony. Również uchwalona 9 grudnia 2020 r. tzw. tarcza 6.0, czyli kolejna zmiana ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, Akademia Polonijna,  może wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni. Wobec Akademii Polonijnej w Częstochowie,  jako organu administracji publicznej nie stosuje się środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Skip to content