Komunikat dotyczący projektu nr POWR.05.05.00-00-0006/18-00 pt. “Wzbogacenie jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 31.08.2021 r., została rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr POWR.05.05.00-00-0006/18-00 pt. “Wzbogacenie jakości kształcenia wyższego na kierunku...

KOMUNIKAT

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w Akademii Polonijnej w Częstochowie od 31 marca 2020 roku,  bieg terminów odpowiedzi na korespondencję może być wydłużony. Również uchwalona 9 grudnia 2020 r. tzw. tarcza 6.0, czyli kolejna zmiana ustawy z 2...
Skip to content