Prodziekan Wydziału Interdyscyplinarnego

d/s Dydaktyki

Prof. dr. Mirosława Skalik

ORCID ID:: 0000-0002-6259-4794
Kontakt: dziekanat@ap.edu.pl

 

 

Prodziekan Wydziału Interdyscyplinarnego

d/s  Studentów

mgr Edyta Całus

ORCID ID:: 0000-0002-1177-1180
Kontakt: dziekanat@ap.edu.pl