dr Adrian C. Pop

Prodziekan Wydziału Interdyscyplinarnego

ORCID ID: 0000-0003-1551-3047
Kontakt: dziekanat@ap.edu.pl