Martyna Smyła, MA

Prodziekan ds. studenckich

ORCID ID: 0000-0002-0648-6967
Kontakt: kancelaria@ap.edu.pl