– Załącznik 1: Przepisy o równym traktowaniu w zatrudnieniu w Akademii Polonijnej w Częstochowie