1. Przewodniczący Senatu – Rektor, prof. dr hab. Andrzej Kryński
 2. Kanclerz – mgr Iwona Ogłaza
 3. Prorektor – ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski
 4. Dziekan – prof. dr Mirosława Skalik
 5. Przedstawiciel studentów
 6. Przedstawiciel studentów
 7. Przedstawiciel pracowników – Andrzej Galaidin, MA
 8. Przedstawiciel założyciela – o. prof. dr hab. Wojciech Podlecki
 9. Przedstawiciel założyciela – dr Wojciech Żukowski

       Z głosem doradczym:

 1. Kwestor – mgr Małgorzata Czerniecka
 2. Prodziekan – Martyna Smyła, MA
 3. Kierownik Centrum Biblioteczno-Informacyjnego  dr Yves Merlin Kengne
 4. Radca prawny – mgr Jacek Wożniak