Rektor – Przewodniczący Senatu

Ks. Prof. dr hab. Andrzej Kryński

 1. Członkowie
 2. Prorektor prof. dr Paulina Winiarska
 3. Kanclerz mgr Sylwia Sztajner
 4. Dziekan Prof. dr Agnieszka Jastrzębska
 5. Przedstawiciel założyciela mgr Jowita Ziołek-Barczak
 6. Przedstawiciel założyciela dr Wojciech Żukowski
 7. Przedstawiciel pracowników mgr Adam Polański
 8. Przedstawiciel studentów
 9. Przedstawiciel studentów

 

       Na enie Rektora uczestniczą:

 1. Kwestor mgr Beata Idziak
 2. Prodziekan dr Mirosława Skalik
 3. Kierownik biblioteki Siergiej Huszko
 4. Radca prawny mgr Jacek Wożniak