Dyplom ukończenia 
studiów pierwszego stopnia
Opis dokumentu:
Nazwa emitenta: Akademia Polonijna w Częstochowie
Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 22.07.2020 r.
Data rozpoczęcia wydawania dokumentu: 10.08.2020 r.                     

Okres ważności dokumentu: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dokumentu: -

Wzór graficzny dokumentu: ZOBACZ

Dyplom ukończenia 
studiów drugiego stopnia
Opis dokumentu:
Nazwa emitenta: Akademia Polonijna w Częstochowie

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 22.07.2020 r.
Data rozpoczęcia wydawania dokumentu: 10.08.2020 r.                     

Okres ważności dokumentu: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dokumentu: -

Wzór graficzny dokumentu: ZOBACZ

Dyplom ukończenia 
jednolitych studiów magisterskich  
Opis dokumentu:
Nazwa emitenta: Akademia Polonijna w Częstochowie

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 22.07.2020 r.
Data rozpoczęcia wydawania dokumentu: 10.08.2020 r.                     

Okres ważności dokumentu: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dokumentu: -

Wzór graficzny dokumentu: ZOBACZ

ELEMENTY ZABEZPIECZEŃ PRZED FAŁSZERSTWEM PRZEZNACZONE DO WERYFIKACJI AUTENTYCZNOŚCI
DOKUMENTU PUBLICZNEGO PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA


-Papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym

-Papier uczulony na działanie odczynników chemicznych
-Znak wodny dwutonowy
-Włókna zabezpieczające widoczne w świetle widzialnym i w promieniowaniu ultrafioletowym
-Włókna zabezpieczające widoczne jedynie w promieniowaniu ultrafioletowym, ale w dwóch kolorach
-Włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle widzialnym: czerwone i granatowe

 
Skip to content