Komunikat dotyczący projektu nr POWR.05.05.00-00-0006/18-00 pt. “Wzbogacenie jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Polonijnej w Częstochowie

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 31.08.2021 r., została rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr POWR.05.05.00-00-0006/18-00 pt. “Wzbogacenie jakości kształcenia wyższego na kierunku...
Skip to content